Herhangi bir sağlık sorunu olmayan olguların belli aralıklarla , yaş grubu ve cinsiyetlerine uygun kontrollerini yaptırmaları pek çok hastalığın erken teşhis ve tedavisine imkan sağlar.


 • Standart Check-Up Genişletilmiş Check-Up
  • Hemogram • Hemogram
  • Sedimantasyon • Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ) • Glukoz (AKŞ)
  • ALT • ALT
  • AST • AST
  • Total Kolesterol • Total Kolesterol
  • Trigliserid • Trigliserid
  • LDL Kolesterol • LDL Kolesterol
  • Kreatinin • Kreatinin
  • Üre • Üre
  • TSH • TSH
  • İdrar tetkiki • İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön) • Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG • Tüm Batın USG
  • EKG • EKG
  • CEA • CEA
  • CA 125 • CA 125
  • CA 19-9 • CA 19-9
  • ASO • ASO
  • CRP • CRP
  • RF • RF
  • Gaitada gizli kan aranması • Gaitada gizli kan aranması
  • Mamografi(Çift) • GGT
  • ALP • ALP
  • Dahiliye Muayene • HDL Kolesterol
  • Kadın Doğum Muayenesi • Sodyum (Na)
  • Potasyum (K)
  • HBsAg
  • Anti HCV
  • Meme USG
  • Mamografi
  • Eforlu EKG
  • Ekokardiyografi
  • Dahiliye Muayene
  • Kardiyoloji
  • Kadın Doğum Muayenesi

 • Standart Check-Up Genişletilmiş Check-Up
  • Hemogram • Hemogram
  • Sedimantasyon • Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ) • Glukoz (AKŞ)
  • ALT • ALT
  • AST • AST
  • Total Kolesterol • Total Kolesterol
  • Trigliserid • Trigliserid
  • LDL Kolesterol • LDL Kolesterol
  • Kreatinin • Kreatinin
  • Üre • Üre
  • TSH • TSH
  • İdrar tetkiki • İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön) • Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG • Tüm Batın USG
  • EKG • EKG
  • Kadın Doğum Muayenesi • CEA
  • Dahiliye Muayenesi • CA 125
  • CA 19-9
  • ASO
  • CRP
  • RF
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Meme USG ( çift )
  • Smear alma
  • Kardiyoloji Muayene
  • Kadın Dogum Muayene
  • Dahiliye Muayene

 • Standart Check-Up Genişletilmiş Check-Up
  • Hemogram • Hemogram
  • Sedimantasyon • Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ) • Glukoz (AKŞ)
  • ALT • ALT
  • AST • AST
  • Total Kolesterol • Total Kolesterol
  • Trigliserid • Trigliserid
  • LDL Kolesterol • LDL Kolesterol
  • Kreatinin • Kreatinin
  • Üre • Üre
  • TSH • TSH
  • İdrar tetkiki • İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön) • Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG • Tüm Batın USG
  • EKG • EKG
  • Total PSA • HBsAg
  • CEA • Anti HCV
  • ASO • ASO
  • CRP • CRP
  • RF • RF
  • CA 19-9 • GGT
  • Gaitada gizli kan aranması • Sodyum (Na)
  • Dahiliye Muayene • Potasyum (K)
  • ALP
  • HDL Kolesterol
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Total PSA
  • CEA
  • CA 19-9
  • Eforlu EKG
  • Ekokardiyografi
  • Kardiyoloji Muayene
  • Dahiliye Muayene

 • Standart Check-Up Genişletilmiş Check-Up
  • Hemogram • Hemogram
  • Sedimantasyon • Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ) • Glukoz (AKŞ)
  • ALT • ALT
  • AST • AST
  • Total Kolesterol • Total Kolesterol
  • Trigliserid • Trigliserid
  • LDL Kolesterol • LDL Kolesterol
  • Kreatinin • Kreatinin
  • Üre • Üre
  • TSH • TSH
  • İdrar tetkiki • İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön) • Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG • Tüm Batın USG
  • EKG • EKG
  • Dahiliye Muayene • HBsAg
  • Anti HCV
  • ASO
  • CRP
  • RF
  • GGT
  • Sodyum (Na)
  • Potasyum (K)
  • ALP
  • HDL Kolesterol
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Total PSA
  • CEA
  • CA 19-9
  • Ekokardiyografi
  • Kardiyoloji Muayene
  • Dahiliye Muayene

Bir Cevap Yazın