Herhangi bir sağlık sorunu olmayan olguların belli aralıklarla , yaş grubu ve cinsiyetlerine uygun kontrollerini yaptırmaları pek çok hastalığın erken teşhis ve tedavisine imkan sağlar.


 • Standart Check-UpGenişletilmiş Check-Up
  • Hemogram• Hemogram
  • Sedimantasyon• Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ)• Glukoz (AKŞ)
  • ALT• ALT
  • AST• AST
  • Total Kolesterol• Total Kolesterol
  • Trigliserid• Trigliserid
  • LDL Kolesterol• LDL Kolesterol
  • Kreatinin• Kreatinin
  • Üre• Üre
  • TSH• TSH
  • İdrar tetkiki• İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön)• Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG• Tüm Batın USG
  • EKG• EKG
  • CEA• CEA
  • CA 125• CA 125
  • CA 19-9• CA 19-9
  • ASO• ASO
  • CRP• CRP
  • RF• RF
  • Gaitada gizli kan aranması• Gaitada gizli kan aranması
  • Mamografi(Çift)• GGT
  • ALP• ALP
  • Dahiliye Muayene• HDL Kolesterol
  • Kadın Doğum Muayenesi• Sodyum (Na)
  • Potasyum (K)
  • HBsAg
  • Anti HCV
  • Meme USG
  • Mamografi
  • Eforlu EKG
  • Ekokardiyografi
  • Dahiliye Muayene
  • Kardiyoloji
  • Kadın Doğum Muayenesi

 • Standart Check-UpGenişletilmiş Check-Up
  • Hemogram• Hemogram
  • Sedimantasyon• Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ)• Glukoz (AKŞ)
  • ALT• ALT
  • AST• AST
  • Total Kolesterol• Total Kolesterol
  • Trigliserid• Trigliserid
  • LDL Kolesterol• LDL Kolesterol
  • Kreatinin• Kreatinin
  • Üre• Üre
  • TSH• TSH
  • İdrar tetkiki• İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön)• Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG• Tüm Batın USG
  • EKG• EKG
  • Kadın Doğum Muayenesi• CEA
  • Dahiliye Muayenesi• CA 125
  • CA 19-9
  • ASO
  • CRP
  • RF
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Meme USG ( çift )
  • Smear alma
  • Kardiyoloji Muayene
  • Kadın Dogum Muayene
  • Dahiliye Muayene

 • Standart Check-UpGenişletilmiş Check-Up
  • Hemogram• Hemogram
  • Sedimantasyon• Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ)• Glukoz (AKŞ)
  • ALT• ALT
  • AST• AST
  • Total Kolesterol• Total Kolesterol
  • Trigliserid• Trigliserid
  • LDL Kolesterol• LDL Kolesterol
  • Kreatinin• Kreatinin
  • Üre• Üre
  • TSH• TSH
  • İdrar tetkiki• İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön)• Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG• Tüm Batın USG
  • EKG• EKG
  • Total PSA• HBsAg
  • CEA• Anti HCV
  • ASO• ASO
  • CRP• CRP
  • RF• RF
  • CA 19-9• GGT
  • Gaitada gizli kan aranması• Sodyum (Na)
  • Dahiliye Muayene• Potasyum (K)
  • ALP
  • HDL Kolesterol
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Total PSA
  • CEA
  • CA 19-9
  • Eforlu EKG
  • Ekokardiyografi
  • Kardiyoloji Muayene
  • Dahiliye Muayene

 • Standart Check-UpGenişletilmiş Check-Up
  • Hemogram• Hemogram
  • Sedimantasyon• Sedimantasyon
  • Glukoz (AKŞ)• Glukoz (AKŞ)
  • ALT• ALT
  • AST• AST
  • Total Kolesterol• Total Kolesterol
  • Trigliserid• Trigliserid
  • LDL Kolesterol• LDL Kolesterol
  • Kreatinin• Kreatinin
  • Üre• Üre
  • TSH• TSH
  • İdrar tetkiki• İdrar tetkiki
  • Akciğer grafisi (tek yön)• Akciğer grafisi (tek yön)
  • Tüm Batın USG• Tüm Batın USG
  • EKG• EKG
  • Dahiliye Muayene• HBsAg
  • Anti HCV
  • ASO
  • CRP
  • RF
  • GGT
  • Sodyum (Na)
  • Potasyum (K)
  • ALP
  • HDL Kolesterol
  • Gaitada gizli kan aranması
  • Total PSA
  • CEA
  • CA 19-9
  • Ekokardiyografi
  • Kardiyoloji Muayene
  • Dahiliye Muayene

Bir Cevap Yazın