dahiliye uzmanı (iç hastalıkları)

Gelişen yeni teknoloji ve bilim ışığında Dahiliye ( İç Hastalıkları )Bölümü de alt dallara ayrılmaya başlamıştır.

Çoğunlukla dahiliye uzmanı (iç hastalıkları) erişkin hasta grubunun ilk başvurduğu alan olmaktadır. Ateşli hastalıklar, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, trioid hastalıkları gibi pek çok hastalıktan kaynaklanan şikayetlerle dahiliye birimine  başvuran hastaların genellikle ilk teşhis ve tedavi programlarıda iç hastalıklarınca yürütülür.

Nefroloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji, Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Romatoloji İmmunoloji-Allerji, Kardiyoloji gibi ihtisaslar dahiliyeden köken almaktadır. Dahiliye bilim dalı tıbbın en köklü ve en eski alanıdır.

Hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır. İyi yetişmiş bir dahiliye uzmanı hastalıklar konusunda daha geniş bir perspektiften bakabilme yetisine sahip ve diğer branşlara hasta refere eden ve takiplerinde de çoğu zaman komplikasyonlarını takip eden görevini üstlenmiştir. Uç branşlara başvuran hastaların sadece o alanla ilgili sorunları çoğu zaman çözülebilmekte lakin takipleri ve diğer branşlarla koordinasyonu dahili olmadan eksik kalmaktadır.

Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye uzmanı ve uzmanlığı, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta ilgili branşa sevk edilir.

Dahiliye uzmanı ‘na en sık başvuru sebepleri nelerdir?

Her türlü şikayetle başvurulabilen dahiliye bölümünde en sık karşılaşılan şikayetler şunlar olmaktadır

 

 • Check-up
 • Grip
 • Bronşit
 • Zatürre
 • Hipertansiyon
 • Koroner Kalp Hastalığı
 • Kalp Yetersizliği
 • Ritim Bozuklukları
 • Guatr
 • Diyabet (Şeker Hastalığı)
 • Böbrek Hastalıkları
 • Gastrit
 • Ülser
 • Sinirsel Kolit (Spastik Kolit)
 • Kabızlık
 • Ateşli Eklem Romatizması ve diğer romatizmal hastalıklar
 • Obezite
 • Astım
 • KOAH
 • Kansızlık

 

İç Hastalıkları ile ilgili her türlü hastalıkta, tetkik, teşhis ve tedavi dahiliye servislerince yapılmakta olup gerekli görüldüğü taktirde diğer branşlarla  (KBB, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi, Kardiyoloji gibi) koordineli bir şekilde hastaların tıbbi tedavileri düzenlenmektedir. Girişimsel işlemler ve cerrahi problemlerde ilgili cerrahi branşlara hasta yönlendirerek hastanın tedavisinde gecikmeler en aza indirilmektedir.

2 thoughts on “Dahiliye uzmanı (İç Hastalıkları) Hangi Hastalıklara Bakar

Bir Cevap Yazın